PREMIILE NAŢIONALE PENTRU SPAŢIUL CONSTRUIT Romanian Building Awards
Prima competiție de proiecte care evidențiaza trio-ul creativ arhitect, constructor și beneficiar, pentru edificarea unei culturi a calității spațiului construit în România.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor a fost prelungit pănă la 15 sept. 2017!

ATENȚIE! În acest an, planșele se depun exclusiv online. Nu mai este nevoie să le trimiteți tipărite, în format fizic, organizatorilor.


Cerințe obligatorii privind participarea

Toate proiectele vor fi prezentate în limba engleză. Data finală pentru înscrieri este 15 septembrie 2017, ora 24.00. Începând din acest an, toate documentele necesare înscrierii se vor depune exclusiv online. Nu este necesară tipărirea și trimiterea lor în format fizic Organizatorilor.

Documente necesare înscrierii în concurs

În timpul înregistrării online, vor fi necesare următoarele documente în format digital: - 3 planșe numerotate, dimensiune A2 - 420 mm (lățime) x 594 mm (înălțime), în format PDF - Date tehnice ale lucrării - Minim 10 imagini JPG (fotografii și schițe) - Un raport descriptiv, scris în limba engleză, ce va cuprinde 4 secţiuni: starea anterioară a amplasamentului, scopul intervenţiei, descrierea proiectului și evaluarea impactului asupra mediului construit.

Conținutul planșelor de concurs

Pentru a asigura confidențialitatea jurizării, este important ca numele aplicantului sau a colaboratorilor să nu apară pe niciuna din planșele de concurs. Cele 3 planșe de concurs trebuie să conțină , în mod obligatoriu, următoarele informații: - Hartă (sau hartă foto) ce indică amplasamentul construcției (scara la alegere) - O serie de fotografii ale sitului, înainte și după intervenție (preferabil din același unghi) - Orice tip de piese desenate și imagini fotorealiste ce contribuie la o cât mai bună înțelegere a proiectului - Explicații textuale în limba engleză, dacă este considerat necesar.

Drepturi de autor

Statutul de candidat pentru RBA atrage după sine cesionarea, către Organizatori, a drepturilor necesare de exploatare neexclusive referitoare la materialul prezentat pentru RBA, pentru toate țările lumii, până când drepturile intră in proprietatea publică, cu unicul scop de diseminare și promovare, prin intermediul oricărui mediu și sub orice formă, în cadrul tuturor evenimentelor și activităților legate de RBA (expoziții, publicații, etc.).

Parteneri
Initiatori si organizatori
In colaborare cu
Partener oficial
Institutii sustinatoare
Parteneri media
Producator